Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
o PPP Nederland
o Gebruik(en): het bezoeken van de website en het gebruikmaken van alle mogelijkheden die de website biedt.
o De bezoeker van de website
o Content: inhoud van de website

– Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

– De content is door PPP Nederland met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, PPP Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

– PPP Nederland is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

– Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

– Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.